Partners

Gert Jan Balster voert een belangrijk deel van zijn werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met gespecialiseerde adviesbureaus, professionele netwerken en IT dienstverleningsbedrijven.

Verdonck, Klooster & Associates zet zich in om ICT voor mensen te laten werken. VKA is een strategisch ICT adviesbureau dat houdt van complexe vraagstukken. Omdat het uiteindelijk allemaal om mensen draait, heeft VKA niet alleen technisch specialisten in huis maar ook mensen die een organisatie kunnen lezen. Samen met de klanten realiseren zij succesvolle projecten die ervoor zorgen dat ICT doet waarvoor het bedoeld is: het leven makkelijker maken met slimmere, efficiëntere en snellere oplossingen.
Gert Jan maakt als zelfstandig partner deel uit van het externe netwerk van VKA. In deze hoedanigheid van “Associate” heeft hij (mede) uitvoering gegeven aan diverse opdrachten voor klanten van VKA.


CIO Services BV

CIO Services BV, is het adviesbureau van Hennie Wesseling. Het richt zich op management consultancy binnen de driehoek van business, marketing en ICT. Doelstellingen zijn daarbij het overbruggen van de kloof tussen top management en ICT op business niveau en het stimuleren van de creatie van ICT gedreven business.
Gert Jan werkt als Business & ICT Adviseur regelmatig mee aan opdrachten van CIO Services BV.


Setelia Strategy Consultants is een adviesbureau in de vorm van een flexibele netwerkorganisatie van zeer ervaren professionals. Setelia SC ontwerpt en implementeert strategieën door het verbinden van technologie en business doelstellingen, net name in technologie-intensieve omgevingen.
Gert Jan is als “Associated Expert” verbonden aan Setelia Strategy Consultants.